Xí Ngầu Xanh Đỏ – Hướng Dẫn Chơi game 3D Chi Tiết

  • ĐỎ: Khi có Điểm số xí ngầu đỏ lớn hơn xí ngầu xanh. Có tỷ lệ ăn cửa cược này là 1 ăn 1
  • HOÀ: Khi có Điểm số xí ngầu xanh = xí ngầu đỏ. Điểm từ 1 đến 5 điểm. Có tỷ lệ ăn cửa cược này là 1 ăn 4
  • SUPER 6: Khi có Điểm số xí ngầu xanh = xí ngầu đỏ bằng 6 điểm. Có tỷ lệ ăn cửa cược này là 1 ăn 8
  • XANH LAM: Khi có Điểm số xí ngầu xanh lớn hơn xí ngầu đỏ. Tỷ lệ ăn cửa cược này là 1 ăn 1
  • 2 HOẶC 12: Khi có Tổng điểm hai hạt xí ngầu bằng 2 hoặc 12 điểm. Tỷ lệ ăn cửa cược này là 1 ăn 33

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *