SEA Game 31 * Tất Cả Thông Tin Cần Biết

  • 16h00, ngày 9/5: U23 Lào vs U23 Campuchia (B)
  • 19h00, ngày 9/5: U23 Thái Lan vs U23 Singapore (B)
  • 16h00, ngày 10/5: U23 Myanmar vs U23 Philippines (A)
  • 19h00, ngày 10/5: U23 Indonesia vs U23 Timor Leste (A)
  • 16h00, ngày 11/5: U23 Campuchia vs U23 Singapore (B)
  • 19h00, ngày 11/5: U23 Malaysia vs U23 Lào (B)
  • 16h00, ngày 13/5: U23 Timor Leste vs U23 Indonesia (A)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *