Đánh Nhiều Con Lô Thì Sẽ Không Lỗ Vốn, Vì Sao?

  • Thứ 5 tuần này có lô 36 thì đánh lô 01, lô 48 vào thứ 5 tuần tới
  • Thứ 6 có lô 19, lô 87 thì tuần sau thứ 6 đánh lô 19 và lô 91
  • Thứ 7 con lô 25, lô 55 nếu thấy thứ 7 tuần này có lô 58 và lô 85
  • Chủ nhật có lô 69 thì chủ nhật tuần sau đánh lô 39 và lô 93

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *