Wavemaker chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam

  • VAY TÍN CHẤP HCM
  • 6 Tháng Mười Hai, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Wavemaker chính thức đi vào hoạt động tại Việt Nam

Wavemaker – công ty doanh thu tỷ đô mới thứ GroupM – chăm phai lan truyền thông đạt, nội dung và công nghệ ra đời sau sự sáp nhập thứ MEC và Maxus, lỡ nổi tiễn đưa ra hoạt động tại Việt Nam ngày 5/12.

Wavemaker Việt Nam sẽ đi ra hoạt động đồng 85 vách ta viên dưới sự chỉ đạo thứ Giám đốc điều hành ta Arup Bansal. Wavemaker cung tương ứng dịch vụ cho hơn 45 công ty đa nhà nước và địa phương, như Masan, Perfetti, Van Melle, Biersdorf, Unicharm…

Với cược sát nhập nào là, Wavemaker Việt Nam kỳ vẳng sẽ tang vách ta đơn trong suốt những agency phai lan truyền thông đạt to nhất trên thị trường.

Arup Bansal, Giám đốc điều hành Wavemaker tại Việt Nam.

Arup Bansal, Giám đốc điều hành ta Wavemaker tại Việt Nam.

Arup Bansal, Giám đốc điều hành ta Wavemaker tại Việt Nam, san sẻ: “Với xê ri sản phẩm đạt thứ hạng núm giới phai lan truyền thông đạt, nội dung và công nghệ, công ty sẽ đem tới có điệu nghiệm ham thích và nâng cao sự ưng ý thứ người tiêu dùng”.

Wavemaker sẽ có mặt tại 90 nhà nước trên núm giới đồng hơn 8.500 viên chức. Các khách dãy tinh cầu chính thứ Wavemaker bao gồm L’Oréal, Vodafone, Marriott, Colgate-Palmolive and Paramount.

Đại diện Wavemaker tại Việt Nam cho biết sẽ quan lại bụng tới hành ta trình điệu nghiệm mua dãy và sự kết đấu trực tiếp sứ mạng thứ công ty tới những thách thức kinh dinh thứ khách dãy. Công ty hả vách ta lập ra WM Momentum – nghiên cứu tinh diện phai cạch mọi rợ người tiễn đưa ra quyết định mua dãy và hả tiến hành ta hơn 375.000 khảo sát tại 70 thị trường và trên 30 phạm trù.

Wavemaker team.

Wavemaker team.

GroupM là công ty quản lý đầu tư lan truyền thông đạt tinh cầu dãy đầu thứ WPP, bao gồm: Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence và m/SIX, và Xaxis. Chịu bổn phận phai hơn 108 tỷ USD trong suốt đầu tư lan truyền thông đạt dãy năm thứ đơn số mệnh nhà lăng xê to nhất trên núm giới, cạc agency thứ GroupM đem lại nướu núm cho khách dãy đồng những hiểu biết tinh diện trên thị trường lan truyền thông đạt và đối tượng người tiêu dùng.

GroupM cung gấp cho khách dãy những dịch vụ media chăm sâu bao gồm TV, nội dung và thể thao. Công ty đả việc chém đồng tốp quản lý đầu tư dữ liệu thứ WPP, Kantar (chiếm cận 50% doanh thu tốp thứ WPP trên 19 tỷ USD). GroupM đem lại có nướu núm thị trường cho khách dãy, cổ đông và con người. Xem thêm tại đây.

(Nguồn: Wavemaker)