Trung tâm xả khí 1 vùng unipos FS5002E chi tiết về tủ xả khí unipos và chức năng của những nút nhấn trong hệ thống xả khí.

Trung tâm xả khí 1 vùng unipos FS5002E chi tiết về tủ xả khí unipos và chức năng của những nút nhấn trong hệ thống xả khí.

  • hiep1902
  • 13 Tháng Một, 2018
  • TIN TỨC
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Trung tâm xả khí 1 vùng unipos FS5002E chi tiết về tủ xả khí unipos và chức năng của những nút nhấn trong hệ thống xả khí.

chi tiết về tủ xả khí unipos & chức năng của những nút nhấn trong hệ thống xả khí.

==>> Tham khảo:   pcthanglong.vn

– Trung tâm xả khí unipos fs5002E là trung tâm xả khí 1 vùng.

– Ngõ xả khí chỉ active khi có 2 zone báo cháy kích hoạt thì trung tâm mới kích hoạt ngõ xả khí.

– Trung tâm có thể setup thời hạn trễ báo cháy & thời gian xả khí.

Module phối hợp nút nhấn tạm dừng xả khí, nút nhấn kích hoạt xả khí thủ công bằng tay,chìa khóa chọn cơ chế xả khí tự động hoặc bằng tay (bằng tay).

Module kết hợp FD5301 có khá đầy đủ các tác dụng làm việc như bên trên tủ xả khí chính.

==>> Tham khảo:   baoschays hochiki Pc Thăng Long

nhận ra màu sắc and công dụng của những nút nhấn trong hệ thống xả khí.

Nút nhấn FD3050G EXTENSION RELEASE blue color là nút nhấn tắt mở ngõ xả khí ON/OFF Exting.

Nút nhấn FD3050Y Manual Realease gold color là nút nhấn xả khí thủ công bằng tay (bằng tay).

Nút nhấn FD3050B Stop blue color dương là nút nhấn tạm dừng xả khí.

Nút nhấn FD5302 Mode selector màu trắng là nút nhấn chọn chính sách xả khí auto hoặc tự động & bật tắt ngõ xả khí.

– đối với nút nhấn dừng lại xả khí thì phải nhấn và giữ Cho tới lúc nào màn hình hiển thị thời hạn đếm ngược tạm dừng, nếu nhả nút nhấn ra thì tủ sẽ bước đầu đếm thời hạn lại từ trên đầu.

– Nút nhấn kích hoạt Extinguishing nếu muốn kích hoạt bằng tay thì phải nhấn và giữ Cho tới lúc nào tủ ban đầu đếm ngược thời gian bắt đầu xả khí.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng