SHB đạt giải ‘Ngân hàng an ninh thông tin tiêu biểu’

SHB đạt giải ‘Ngân hàng an ninh thông tin tiêu biểu’

  • VAY TÍN CHẤP HCM
  • 6 Tháng Mười Hai, 2017
  • Tin Tài Chính
  • Chức năng bình luận bị tắt ở SHB đạt giải ‘Ngân hàng an ninh thông tin tiêu biểu’

“Ngân đầu hàng An bung thông báo điển hình” là giải thưởng thường niên và uy tín trong suốt lĩnh vực nhà băng do Tập đoàn Dữ giờ hồn Quốc tế IDG kết hợp cùng Hiệp họp Ngân đầu hàng Việt Nam tổ chức.

SHB đạt giải thưởng nào là nhờ cậy nỗ sức bảo đảm an bung, an rõ trong suốt hoạt động nhà băng, bảo mật giao du cụm tự khách đầu hàng, tuân nguyên tắc và chú trọng áp dụng công nghệ thông báo an rõ trong suốt hoạt động kinh dinh.

polyad

Đại diện SHB nhấn giải thưởng tự ban tổ chức.

Từ năm 2013, SHB vách lập Trung lòng An rõ bảo mật công nghệ với thì tụ họp đầu tư hạ tầng công nghệ với bộ. Ngân đầu hàng triển khai vách công 2 hệ thống tiêu chuẩn mực ISO/IEC-27001:2013 trớt quản lý an rõ thông báo và PCIDSS – chứng chỉ bảo mật hệ thống thẻ tính sổ theo đúng định hướng cụm tự Ngân đầu hàng Nhà nác.

Nhờ đấy, hệ thống công nghệ thông báo cụm tự SHB đáp ứng 6 nhen đề pa nghị an bung, bảo mật theo chuẩn mực quốc tế. Đó là duy trì hệ thống mệnh bảo mật; bảo vệ dữ giờ hồn thẻ tính sổ; duy trì an bung mệnh; xây dựng hệ thống kiểm soát thâm nhập; theo dõi, đánh giá hệ thống thẳng thớm và chính sách bảo vệ thông báo.

“Để đáp ứng nhu cầu cụm tự man rợ chia xong khách đầu hàng, việc đầu tư ra hệ thống công nghệ thông báo là cấp thiết. Bên ria việc tiếp chuyện đẩy khoẻ đầu tư, phát triển và đổi mới công nghệ, SHB chú trọng nâng cao giải pháp bảo mật thông báo cho khách đầu hàng và bảo đảm hệ thống giao du thực hành an rõ”, ông Nguyễn Văn Lê – Tổng giám đốc SHB khẳng định.

Trước đấy, SHB cũng nổi có tổ chức uy tín đánh giá cao trớt hệ thống công nghệ thông báo như giải thưởng “Ngân đầu hàng áp dụng công nghệ thông báo an rõ hiệu quả” do IDG giao tặng; :Top 10 Ngân đầu hàng thương nghiệp Việt Nam uy tín” cụm tự Vietnam Report

polyad

Vấn đề pa bảo mật thông báo và an rõ trong suốt giao du cụm tự SHB nổi đánh giá cao.

Thành lập tự năm 1993, SHB tang vách đơn trong suốt những nhà băng thương nghiệp cổ phần đầu hàng đầu Việt Nam. 9 tháng đầu năm, cựu điều châu lệ cụm tự SHB đạt 11.197 tỷ với, tổng tài sản hơn 265.300 tỷ với.

Hiện, SHB có cận 7.000 cán bộ viên chức, 500 chấm giao du ở Việt Nam, Lào và Campuchia, phục vụ 4 triệu khách đầu hàng. Ngân đầu hàng nổi đích tang vách tập đoàn tài chính khoẻ theo chuẩn mực quốc tế ra năm 2020.

Huệ Chi