Khách hàng đầu tiên của Soc&Brothers trúng tour du lịch Nhật 90 triệu đồng

Khách hàng đầu tiên của Soc&Brothers trúng tour du lịch Nhật 90 triệu đồng

Lễ kí thăm trúng thưởng đợt đơn ngữ chương đệ “Bốc thăm Như ý – Du hí Nhật Bản” nhỡ diễn ra tại showroom Soc&Brothers 17 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Chương đệ công khai, sáng tỏ trước sự chứng kiến ngữ đại diện Sở Công thương xót thành thị Hà Nội, đại diện ban

countinue reading